Kyberšikana je jedním z nejdiskutovanějších fenoménů dnešního online života mládeže. Především sociální média přináší široké možnosti zneužívání digitálních zařízení ke kyberšikaně v různých jejich formách. Povědomí o tom, jaké jsou typy kyberšikany, jak ji rozpoznat a jak ji čelit tváří v tvář by mělo patřit k základním znalostem každého (nejen mladého) uživatele online technologií.


Na co si dát v prostředí sociálních sítí pozor, jaké typické vlastnosti nejpoužívanější sociální sítě mládeží mají a s čím vším se v jejich prostředí můžeme setkat je obsahem našeho kurzu. Dočtete se i o způsobech, jakým se bránit manipulativním zprávám, jak odolat a rozpoznat sociální inženýrství a jak minimalizovat zneužívání osobních údajů, které sociálním sítím ať už chceme či nikoliv, všichni poskytujeme.

Tento kurz by vám měl pomoci si uvědomit, že digitální a skutečný svět se z hlediska práva až tak neliší. Existují zde zákony, pravidla a dobré způsoby, které by měly být respektovány. Kurz se věnuje autorskému právu, licencím Creative Commons a softwarovým licencím.


Ochrana dat je momentálně horkým tématem po celém světě. Přesto se uživatelé internetu málo starají o svá osobní data a soukromí. V tomto modulu se dozvíte více o ochraně osobních údajů, big datech, GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších problémech s daty spojených. 


Od roku 2020 by měla být na školách zahrnuta výuka programování už do první třídy. Nejen stát vidí tuto kompetenci jako jednu z klíčových schopností pro uplatnění se na budoucím trhu práce. S tím, co je to kód, jaké jsou populární programovací jazyky, kde najít zábavné zdroje pro nejmenší a dalšími otázkami ohledně programování vás seznámí tento kurz.

Hry jsou jednou z nejúspěšnějších met, jak si udržet pozornost děti a podnítit větší zájem o výuku. Jak je to s těmi digitálními hrami? Mají stejný efekt? Existují i nějaká rizika? Jaký je psychologický aspekt her, jak funguje gamifikace a jaké hry vůbec děti hrají? Vše se dozvíte v tomto kurzu zaměřeném na digitální hry.

Internet rozšířil možnosti spolupráce a správy věcí veřejných. Díky možnosti přistupovat dálkově se otevřely cesty, jak se účastnit veřejných jednání z domova, hlasovat v referendech přes počítač, nebo zjišťovat informace o fungování státních úřadů. Stejně tak nabízí nástroje, jež umožňují více lidem pracovat na jednom problému a společně přijímat rozhodnutí a to i ve větších skupinách. V tomto kurzu objevíte zákoutí elektronické participace, otevřených dat, kolaborativních nástrojů.

Algoritmy tvoří jeden ze základních kamenů informatiky. Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů. Znalost algoritmů se proto hodí nejen v IT, ale i v jiných oborech a v běžném životě.  Jeho aplikovatelnost je daleko širší (kuchyňské recepty, návody a postupy...).  

Současný internet, to není jen Facebook, YouTube, Instagram, zábava a nakupování. Při brouzdání jeho obsahem můžete narazit i na spoustu kuriozit, manipulací, falešných a poplašných správ, nenávistných projevů a dalších forem obsahu, který je dnes jeho nedílnou součástí. Jak se v této změti zorientovat a nepodlehnout některé z forem manipulací Vám pomůže tento kurz.